Obraz

ACA Conference

Dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie


Dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW

Katedra Zastosowań Informatyki

Zakład Modelowania i Analizy Systemów

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki


tel. (22) 59 37 315
alexander_prokopenya[at]sggw.pl
pok. 3/56, bud. 34

Dydaktyka

 

Konsultacje

 • Poniedziałek 14:00 – 15:00
 • Środa 11.00 – 12.00

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14

 1. Podstawy niezawodności
  1. Wykład (Informatyka – SK mgr r1 s2) wto 14:15-15:45, s. 3/20, bud. 34
  2. Ćwiczenia  (Informatyka – SK mgr r1 s2) wto 15:45-16:30, s. 3/20, bud. 34
  3. Wykład (Informatyka – SK mgr niestac. r1 s3) nied. 08:30-10:00, s. 3/11, bud. 34
  4. Ćwiczenia (Informatyka – SK mgr niestac. r1 s3) nied. 10:00-10:45, s. 3/11, bud. 34

2.     Grafika w systemie Mathematica (fakultet)

1.     Wykład, ćwiczenia (Informatyka – SK mgr r1 s2) wto 10:45-14:00, s. 3/20, bud. 34

 

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Podstawy niezawodności
 2. Wprowadzenie do teorii algorytmów
 3. Obliczenia symboliczne
 4. Wprowadzenie do informatyki kwantowej
 5. Programowanie w systemie Mathematica
 6. General physics
 7. Numerical methods
 8. Simulation of mechatronic systems
 9. Computer simulations in mechanics
 10. Computer algebra system Mathematica and its application to problems of classical and celestial mechanics

 

 

Tematyka prac dyplomowych

Modelowanie obliczeń kwantowych, stosowanie obliczeń symbolicznych oraz symboliczno-numerycznych w zagadnieniach informatyki, matematyki i mechaniki.

Badania

 

Tematyka badań

Modelowanie matematyczne, układy dynamiczne, teoria stabilności, zastosowanie algebry komputerowej w astronomii i mechanice, modelowanie obliczeń kwantowych

Udział w grantach naukowych

·     “Computer Algebra Modeling of Quantum Computation and Discrete Systems”, Russian Foundation for Basic Research, project no. 10-01-00200, wykonawca. Projekt realizowany przez Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia (2010 – 2012).

·     “Development of the Asymptotic Theory of Ordinary Differential Equations of N.N. Bogolubov for the Many-Frequency Systems”, Russian Foundation for Basic Research, project no. 10-01-00283, wykonawca. Projekt realizowany przez Computing Centre of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (2010 – 2011).

·     Algorithms for Systems of Functional Equations and Application to Integrability of Dynamical  Systems”, ECONET №21315ZF. Kierownik białoruskiego zespołu. Projekt realizowany przez University of Limoges, France (2009 – 2010).

·       “Development of the Methods of Mathematical Modeling for Studying New Problems of Homographic Dynamics with Small and Large Perturbations”, Russian Foundation for Basic Research, project no. 07-01-00126, wykonawca. Projekt realizowany przez Computing Centre of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (2007 – 2009).

Główne publikacje

 

Cytowania

Według bazy Web of Knowledge

 • Indeks Hirscha = 2
 • Liczba cytowań = 14
 • Liczba cytowań bez autocytowań = 8


Według bazy Google Scholar

 • Indeks Hirscha = 6
 • Liczba cytowań = 85

Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 1. Budzko, D.A., Prokopenya A.N. Symbolic-Numeric Methods for searching equilibrium states in a restricted four-body problem. Programming and Computer Software, Vol. 39, No. 2 (2013) 74 – 80 (doi: 10.1134/S0361768813020035) IF 0.105
 2. Gerdt V.P., Prokopenya A.N. Simulation of quantum error correction by means of QuantumCircuit package. Programming and Computer Software, Vol. 39, No. 3 (2013) 143 – 149 (doi: 10.1134/S036176881303002X) IF 0.105
 3. Prokopenya A.N. Hamiltonian normalization in the restricted many-body problem by computer algebra methods. Programming and Computer Software, Vol. 38, No. 3 (2012) 156 – 166 (doi: 10.1134/S0361768812030048) IF 0.105
 4. Budzko D.A., Prokopenya A.N. Symbolic-numeric analysis of the equilibrium solutions in the restricted four-body problem. Programming and Computer Software, Vol. 36, No. 2 (2010) 68 – 74 (doi: 10.1134/S0361768810020039)  IF 0.145
 5. Gerdt V.P., Prokopenya A.N. Some algorithms for calculating unitary matrices for quantum circuits. Programming and Computer Software, Vol. 36, No.2 (2010) 111 – 116 (doi: 10.1134/S036176881002009X) IF 0.145
 6. Gerdt V.P., Kragler R., Prokopenya A.N. A Mathematica program for constructing quantum circuits and computing their unitary matrices. Physics of Particles and Nuclei, Letters, Vol. 6, No. 7 (2009) 526 – 529 (doi:  10.1134/S1547477109070061)
 7. Prokopenya A.N. Symbolic calculations in studying the stability of solutions of the linear systems of differential equations with periodic coefficients. Programming and Computer Software, Vol. 33, No. 2 (2007) 60 – 66 (doi: 10.1134/S0361768807020028) IF 0.149 (2008)
 8. Prokopenya A.N. Some symbolic computation algorithms in cosmic dynamics problems. Programming and Computer Software, Vol. 32, No. 2 (2006) 71 – 76 (doi: 10.1134/S0361768806020034) IF 0.149 (2008)

Monografie

 1. Prokopenya A.N., Chichurin A.V. Usage of the System Mathematica for Solving Ordinary Differential Equations, Minsk, Publ. Co. BSU, 1999. – 265 p. (in Russian)
 2. Prokopenya A.N. Solving Physical Problems with the System Mathematica, Brest, BrSTU, 2005. – 260 p. (in Russian)

Rozdziały w monografiach

 1. Gerdt V.P., Prokopenya A.N. Simulation of quantum error correction with Mathematica. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC’2013", V. P. Gerdt, W. Koepf, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8136, Springer-Verlag, Berlin (2013) 116 – 129 (doi: 10.1007/978-3-319-02297-0_9)
 2. Prokopenya A.N. On stability of dynamically symmetric satellite cylindrical precession in the elliptic orbit. In: “Computing in Science and Technology 2012/2013”, T. Kwater, B. Twarog, A, Ciarkowski et al. (eds.), Warsaw, Rzesów (2013) 150 – 159.
 3. Binderman Z., Borkowski B., Prokopenya A.N., Szczesny W. Mechanisms of construction of the radar coefficients of concentration. In: “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, vol. IV, No. 1, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce (2013) 107 – 116.
 4. Binderman Z., Borkowski B., Prokopenya A.N., Szczesny W. Radar coefficients of concentration – verification of properties. In: “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, vol. IV, No. 1, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce (2013) 117 – 129.
 5. Gerdt V.P., Prokopenya A.N. The circuit model of quantum computation and its simulation with Mathematica. In: "Mathematical Modeling and Computational Science", G. Adam, J. Buša, M. Hnatič (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 7125, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2012) 43 – 55 (doi: 10.1007/978-3-642-28212-6_4)
 6. Budzko D.A., Prokopenya A.N. Stability of equilibrium positions in the spatial circular restricted four-body problem. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC’2012", V. P. Gerdt, W. Koepf, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 7442, Springer-Verlag, Berlin (2012) 72 – 83 (doi: 10.1007/978-3-642-32973-9_7)
 7. Budzko D.A., Prokopenya A.N. Equilibrium positions and stability in the spatial circular restricted four-body problem. In: “Classical and Celestial Mechanics: Selected Papers”, L. Gadomski, P. Krasil’nikov, A. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce (2012) 7 – 19.
 8. Budzko D.A., Prokopenya A.N. On the stability of equilibrium positions in the circular restricted four-body problem. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC’2011", V. P. Gerdt, W. Koepf, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6885, Springer-Verlag, Berlin (2011) 88 – 100. (doi: 10.1007/978-3-642-23568-9_8)
 9. Budzko D.A., Prokopenya A.N. Stability analysis of equilibrium solutions in the planar circular restricted four-body problem. In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential Equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics", L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce (2011) 142 – 159.
 10. Gadomski L., Prokopenya A.N., Tarasevich A.N. Simulation of plane systems in structural mechanics with Mathematica. In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Mathematical Modeling in Physics, Civil Engineering, Economics and Finance", L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce (2011) 42 – 53.
 11. Gadomski L., Prokopenya A.N. Parametric oscillations of a torsion pendulum. In: “Vibrations in Physical Systems”, Cz. Cempel, M.W. Dobry (Eds.); Vol. 24, Poznan, University of Technology (2010) 105 – 110.
 12. Gadomski L., Grebenikov E.A., Jakubiak M., Prokopenya A.N. On stability of equilibrium solutions in the spatial circular restricted four-body problem, In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems", L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Siedlce (2009) 82 – 93.
 13. Prokopenya A.N., Vera J.A. On stability of equilibrium positions of a Rydberg atom in the crossed magnetic and electric fields, In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems", L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Siedlce (2009) 134 – 145.
 14. Gerdt V.P., Kragler R., Prokopenya A.N. A Mathematica package for simulation of quantum computation. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC’2009", V. P. Gerdt, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), LNCS 5743, Springer-Verlag, Berlin (2009) 106–117. (doi: 10.1007/978-3-642-04103-7_11)
 15. Grebenikov E.A., Ikhsanov E.V., Prokopenya A.N. Studying the stability of the second order non-autonomous Hamiltonian system, In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC 2007", V. G. Ganzha, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), LNCS 4770, Springer-Verlag, Berlin (2007) 181–194.
 16. Gerdt V.P., Kragler R., Prokopenya A.N. On simulation of quantum circuits with Mathematica. In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research / CASTR2007", Proc. of the 4th International Workshop (Jan. 31 – Feb. 3, 2007, Siedlce, Poland), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce (2007) 135 – 144.
 17. Gadomski L., Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. On stability of equilibrium solutions in the planar circular restricted problem of four bodies. In: "Computer Algebra Systems in Teaching and Research / CASTR2007", Proc. of the 4th International Workshop (Jan. 31 – Feb. 3, 2007, Siedlce, Poland), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce (2007) 154 – 165.
 18. Grebenikov E.A., Ikhsanov E.V., Prokopenya A.N. Numeric-Symbolic computations in the study of central configurations in the planar Newtonian four-body problem, In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC 2006", V. G. Ganzha, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), LNCS 4194, Springer-Verlag, Berlin (2006) 192–204. (doi: 10.1007/11870814_16)
 19. Cattani C., Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Symbolic calculations in studying the stability of dynamically symmetric satellite motion. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC 2005", V. G. Ganzha, E. W. Mayr, E. V. Vorozhtsov (Eds.), LNCS 3781, Springer-Verlag, Berlin (2005) 93–104 (doi: 10.1007/11555964_8)

Redagowane tomy (w czasopismach z listy A, B i w monografiach)

1.     Komitet redakcyjny czasopism naukowych z listy A „Programming and Computer Software” (od 2011 r.)

2.     Rada naukowa czasopism z listy B „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” (od 2011 r.).

3.     “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”,vol. IV, No. 1. M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2013, 285 p.

4.     Classical and Celestial Mechanics: Selected Papers”, L. Gadomski, P. Krasil’nikov, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2012, 218 p.

5.      “Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential Equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics”. L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2011, 231 p.

6.     “Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Mathematical Modeling in Physics, Civil Engineering, Economics and Finance”, L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2011. 300 p.

7.     “Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Evolution, Control and Stability of Dynamical Systems”, L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Siedlce, 2009. 242 p.

8.     “Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Mathematical Physics and Modeling in Economics, Finance and Educatio “, L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Siedlce, 2009. 200 p.

9.     “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”. Proc. Of the 4th International Workshop, Jan. 31 – Feb. 3, 2007, Siedlce, Poland, L. Gadomski, M. Jakubiak, A.N. Prokopenya (Eds.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007. 351 p.

Artykuły inne

 1. Gerdt V.P., Prokopenya A.N. Simulation of the quantum algorithm for order finding with the QuantumCircuit package. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2010) 78– 83 (in Russian).
 2. Budzko D.A., Prokopenya A.N. Stability analysis of the equilibrium solutions in the restricted four-body problem in the case of fourth-order resonance. Vestnik of Byelorussian State University, Ser. 1: Physics, Mathematics, Informatics. No. 2 (2010) 99 – 103 (in Russian).
 3. Budzko D.A., Prokopenya A.N., Weil J.A. Quadratic normalization of the Hamiltonian in the restricted four-body problem. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2009) 82 – 85 (in Russian).
 4. Gadomski L., Grebenicov E., Ikhsanov E., Prokopenya A. Algebrele computeriale si dinamica homografica. Comunicari prezentate la Simpozionul International Cucuteni-5000 Redivivus Stininte exacte si mai putin exacte. – Editura UTM, Chisinau, 2008. – P. 200–208.
 5. Gadomski L., Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Studying the stability of equilibrium solutions in the planar circular restricted four-body problem. Nonlinear Oscillations, Vol. 10, No. 1 (2007) 62– 77 (doi: 10.1007/s11072-007-0006-0)
 6. Gerdt V.P., Kragler R., Prokopenya A.N. A Mathematica Package for Construction of Circuit Matrices in Quantum Computation. Computer Algebra and Differential Equations, Acta Academiae Aboensis, Ser. B, Vol. 67, No. 2 (2007) 28 – 38.
 7. Gerdt V.P., Kragler R., Prokopenya A.N. On computer algebra application to simulation of quantum computation. “Models and Methods in Few-and Many-Body Systems”, Proc. of the DST-UNISA-JINR symposium, University of South Africa, Pretoria (2007) 219 – 232.
 8. Prokopenya A.N. Studying the stability of equilibrium solutions in the elliptic restricted many-body problem with computer algebra methods. Matematicheskoje modelirovanie (Mathematical Modeling), Vol. 18, No. 10 (2006) 102-112 (in Russian).
 9. Prokopenya A.N. Computing the Stability Boundaries of the Lagrange's Triangular Solutions in the Elliptic Restricted Three-Body Problem. Mathematical Modelling and Analysis, Vol. 11, No. 1 (2006) 95–104.
 10. Prokopenya A.N. On stability of the bisector equilibrium solutions in the restricted four-body problem. In: "Dynamics of nonlinear systems", Vol. 17(1). Moscow, ISA of RAS (2005) 78-89 (in Russian).
 11. Prokopenya A.N. On instability of equilibrium solutions in the restricted four-body problem under the third order resonance. In: "Dynamics of nonlinear systems", Vol. 17(1). Moscow, ISA of RAS (2005) 90-98 (in Russian).
 12. Prokopenya A.N. Normalizing the non-autonomous linear Hamiltonian system with a small parameter. Matematicheskoje modelirovanie (Mathematical Modeling), Vol. 17, No. 6 (2005) 33-42 (in Russian).
 13. Prokopenya A.N. Determination of the boundaries of the domain of stability for the Lagrange's solutions in the elliptic restricted three-body problem. Vestnik of Brest State University, No. 3 (2005) 50-59 (in Russian).
 14. Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Symbolic computations in the study of stability of differential equations with periodic coefficients. In: "Theoretical and applied problems in the nonlinear analysis", Moscow, Computing Center of RAS (2005) 3 – 25 (in Russian).
 15. Prokopenya A.N. On the symmetric homographic solutions in the Newtonian four-body problem. Proceedings of the Second International Conference "Differential Equations and Computer Algebra Systems" (Oct. 5-8, 2005, Brest, Belarus). Vol. 1. Minsk, BSPU (2005) 321 – 327.
 16. Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. On instability of the rhombus-like homographic solutions in the Newtonian five-body problem. In: "Problems of the theory of the systems security and stability", No. 7(2). Moscow, Computing Center of RAS (2005) 40 – 46 (in Russian).
 17. Prokopenya A.N. On stability of the equilibrium solutions in the generalized Sitnikov's problem. In: "Dynamics of non-homogeneous systems", No. 9(2). Moscow, ISA of RAS (2005) 63 – 72 (in Russian).
 18. Prokopenya A.N. On one method of symbolic calculations of the characteristic exponents for linear system of differential equations with periodic coefficients. In: "Dynamics of non-homogeneous systems", No. 9(2). Moscow, ISA of RAS (2005) 73 – 87 (in Russian).
 19. Prokopenya A.N. Determination of the stability boundaries for the Hamiltonian Systems with Periodic Coefficients. Mathematical Modelling and Analysis, Vol. 10, No. 2 (2005) 191–204.
 20. Cattani C., Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. On stability of the Hill's equation with damping. Nonlinear Oscillations, Vol. 7, No. 2 (2004) 169–179 (doi: 10.1007/s11072-005-0003-0)
 21. Prokopenya A.N. Computation of the stability boundaries in the linear Hamiltonian systems with periodic coefficients. Proceedings of the Ninth Rhine Workshop on Computer Algebra (March 25-26, 2004, Nijmegen, The Netherlands), University of Nijmegen (2004) 31-38.
 22. Cattani C., Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. On the parametric resonance in rome mechanical system with damping. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC 2004", V.G.Ganzha, E.W.Mayr, E.V.Vorozhtsov (Eds.). Institute of  Informatics, Technical University of Munich, Garching (2004) 81–91.
 23. Grebenikov E. A., Prokopenya A.N. On the existence of new class of the exact solutions in the planar Newtonian many-body problem. In: "The questions of modeling and analysis in the problems of making decisions", Moscow, Computing Center of RAS (2004) 39 – 56 (in Russian).
 24. Prokopenya A.N. Computing the Liapunov's matrices for linear Hamiltonian system of equations with periodic coefficients. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2004) 5 – 8 (in Russian).
 25. Cattani C., Prokopenya A.N. On the stability of the homographic polygon configuration in the many-body problem. Atti dell' Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe I di Scienze Fiz. Mat. e Nat., Vol. LXXXI-LXXXII, CIA0401004 (2003-04) 1–13.
 26. Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Determination of the Boundaries Between the Domains of Stability and Instability for the Hill Equation, Nonlinear oscillations Vol. 6, No. 1 (2003) 42 – 51 (doi: 10.1023/A:1024819519472)
 27. Prokopenya A.N. Studying stability of the equilibrium solutions in the restricted many-body problems. In: Challenging the boundaries of symbolic computation, Proceedings of the Fifth International Mathematica Symposium (July 7-11, 2003, London, United Kingdom), P. Mitic, Ph. Ramsden, J. Carne, Eds., Imperial College Press, London (2003) 105 – 112 (doi: 10.1142/9781848161313_0014).
 28. Cattani C., Prokopenya A.N. On the Stability of Exact Symmetrical Solutions in the Many-Body Problem. In: "Computer Algebra in Scientific Computing / CASC 2003", V.G.Ganzha, E.W.Mayr, E.V.Vorozhtsov (Eds.). Institute of  Informatics, Technical University of Munich, Garching (2003) 67 – 76.
 29. Prokopenya A.N. On the existence of new homographic solutions in the many-body problem. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2003) 14 – 18 (in Russian).
 30. Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Studying stability of the equilibrium solutions in the restricted Newton'w problem of four bodies. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, No. 2(42) (2003) 28 – 36.
 31. Prokopenya A.N. On the stability of equilibrium solutions in the restricted problem of four bodies. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2002) 15 – 20 (in Russian).
 32. Prokopenya A.N. On linear stability of the exact symmetrical solutions in the Newtonian gravitational many-body problem. Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2001) 25 – 29 (in Russian)
 33. Prokopenya A.N. Linear stability of the exact symmetrical solutions in the Newtonian gravitational (N+1)-body problem, Proceedings of the Third Workshop "Mathematica System in Teaching and Research" (Sept. 5-7, 2001, Siedlce, Poland), Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2001, 126 – 135.
 34. Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Symbolic computation systems and the many-body problem. In: "Computer Algebra and its Application to Physics / CAAP-2001", V.P.Gerdt (Ed.), JINR E5,11-2001-279, Dubna (2002) 140 – 148.
 35. Chichurin A.V., Prokopenya A.N. Investigation of Nonlinear Second and Third Orders Differential Equations of P-Type with CAS Mathematica, In: "Computer Algebra and its Application to Physics / CAAP-2001", V.P.Gerdt (Ed.), JINR E5,11-2001-279, Dubna (2002)  245 – 252.
 36. Prokopenya A.N., Chopchits N.I., Kragler R. One-dimensional motion of a long body in the surface with variable friction coefficient, Vestnik of Brest State Technical University, No. 5 (2000) 17 – 21 (in Russian).

Wystąpienia konferencyjne

1.      Prokopenya, A.N., Gerdt, V.P. Simulation of quantum error correction with Mathematica. XV International ConferenceComputer Algebra in Scientific Computing / CASC’2013”, September 9 – 13, 2013, Berlin, Germany.

2.      Prokopenya, A.N., Gerdt, V.P. Mathematica package QuantumCircuit for simulation of quantum computation. 19th International Conference “Applications of Computer Algebra”, July 2 – 6, 2013, Malaga, Spain.

3.      Prokopenya, A.N. Symbolic-numeric methods for searching for equilibrium positions in the restricted four-body problem. International Conference “Functional equations in Limoges”, March 4 – 6, 2013, Limoges, France.

4.      Prokopenya, A.N. On equilibrium position stability in the generalized Sitnikov problem. International workshop “Dynamical Systems and Applications”, Aug. 23-24, 2013, Maribor, Slovenia (Invited speaker). 

5.      Prokopenya, A.N. Simulation of quantum computation. 7th International Workshop “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, Sept. 22 – 25, 2013, Siedlce, Poland.

6.      Prokopenya, A.N. Motion and oscillation of an Atwood machine. 8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics, September 25 – 28, 2013, Siedlce, Poland.

7.      Prokopenya A.N. Simulation of quantum computation with Mathematica. Mathematica Mini-Conference in Warsaw University, Now. 29 – 30, 2013, Warsaw, Poland (Invited speaker).

8.      Prokopenya, A.N., Budzko, D.A. Stability of equilibrium positions in the spatial circular restricted four-body problem. XIV International ConferenceComputer Algebra in Scientific Computing / CASC’2012”, September 3 – 7, 2012, Maribor, Slovenia.

9.      Prokopenya, A.N. Equilibrium solutions stability in the spatial circular restricted four-body problem. International ConferenceDynamics, Topology and Computations”, June 24 – 30, 2012, Będlewo, Poland.

10.   Prokopenya, A.N., Budzko, D.A. On stability of equilibrium solutions in the restricted many-body problems. III International Conference “Mathematical Modelling and Differential Equations”, Sept. 17 – 22, 2012, Brest, Belarus.

11.   Prokopenya A.N. Symbolic calculation in studying parametric oscillations. III Scientific Conference "Symbiosis of Technology and Computer Science", May 25-27, 2012, Cisna, Poland.

12.   Prokopenya, A.N., Budzko, D.A. On the stability of equilibrium positions in the circular restricted four-body problem. XIII International ConferenceComputer Algebra in Scientific Computing / CASC’2011”, September 6 – 12, 2011, Kassel, Germany.

13.   Prokopenya A.N., Budzko D.A. Equilibrium positions and stability in the circular restricted four-body problem. 7th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics, Oct. 23 – 28, 2011, Siedlce, Poland.

14.   Prokopenya A.N. The circuit model of quantum computation and its simulation with Mathematica. International Conference “Mathematical Modelling and Computational Physics”, July 4-8, 2011, Stara Lesna, Slovakia  (Plenary talk).

15.   Prokopenya A.N. Simulation of quantum computation with Mathematica. 2nd Scientific Conference “Symbiosis of Technology and Computer Science, May 27-29, 2011, Kiry, Poland.

16.   Prokopenya A.N. Simulation of quantum algorithm for factorizing integers. XII International Conference “Quantitative Methods in Economics”, June 30 – July 1, 2011, Warsaw, Poland (Plenary talk).

17.   Prokopenya A.N., Budzko D.A. Stability analysis of equilibrium solutions in the planar circular restricted four-body problem”, 6th International Workshop “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, Feb. 2 – 6, 2011, Siedlce, Poland.

18.   Prokopenya, A.N. Symbolic methods in studying linear Hamiltonian systems of differential equations with periodic coefficients. International Conference “Functional equations in Limoges”, March 8 – 9, 2010, Limoges, France.

19.   Prokopenya A.N. Implementation of some quantum algorithms with Mathematica. XII International ConferenceComputer Algebra in Scientific Computing / CASC’2010”, September 6 – 12, 2010, Tsakhkadzor, Armenia.

20.   Prokopenya A.N., Gadomski L. Parametric oscillations of a torsional pendulum. XXIV Symposium “Vibrations in Physical Systems”, May 12-15, 2010, Będlewo, Poland.

21.   Prokopenya A.N. Quasi-periodic motion of a swinging Atwood’s machine. International Workshop “Algorithms for Systems of Functional Equations and Applications to Integrability of Dynamical Systems”, Sept. 28 – 30, 2010, Brest, Belarus.

22.   Prokopenya A.N. Swinging Atwood’s machine: simulation with Mathematica. 10th International Mathematica Symposium, July 16-18, 2010, Beijing, China.

23.   Prokopenya A.N., Gerdt V.P., Kragler R. Mathematica package for simulation of quantum computation. XI International ConferenceComputer Algebra in Scientific Computing / CASC’2009”, September 13 – 17, 2009, Kobe, Japan.

24.   Prokopenya A.N. Qn stability of equilibrium solutions in the elliptic restricted many-body problem. International Workshop “Algorithms for Systems of Functional Equations and Applications to Integrability of Dynamical Systems”, Oct. 26 – 31, 2009, Bled, Slovenia.

25.   Prokopenya A.N. Symbolic calculations in studying stability of equilibrium solutions in the elliptic restricted many-body problem. II International Scientific Conference “Mathematical Modelling and Differential Equations”, Aug. 24-28, 2009, Minsk, Belarus.

26.   Prokopenya A.N. Analytical method for normalization of linear Hamiltonian systems with periodic matrices. XIII International Scientific Conference on Differential Equations “Erougine’s Readings”, May 26-29, 2009, Pinsk, Belarus.

27.   Prokopenya A.N. On stability of equilibrium solutions in the restrivted many-body problems. International Conference “Dynamics, Topology and Computations”, May 31 – June 6, 2009, Będlewo, Poland.

28.   Prokopenya A.N., Gerdt V.P., Kragler R. Implementation of some algorithms for quantum computation with Mathematica. International Conference “Mathematical Modelling and Computational Physics”, July 7-11, 2009, Dubna, Russia  (Plenary talk).

29.   Prokopenya A.N., Vera J.A. On stability of equilibrium positions of a Rydberg atom in the crossed magnetic and electric fields. 5th International Workshop “Computer Algebra Systems in Teaching and Research”, Jan. 28 – 30, 2009, Siedlce, Poland

30.   Prokopenya A.N. Calculation of the characteristic exponents for the Hill's equation, 8th Rhine Workshop on Computer Algebra (March 21-22, 2002, Mannheim, Germany), University of Mannheim, 2002.

31.   Prokopenya A.N. Studying Stability of a Hill's Equation with Computer Algebra System Mathematica. 8th International Conference on Applications of Computer Algebra ACA'2002, June 25-28, 2002, Volos, Greece.

32.   Grebenikov E.A., Prokopenya A.N. Symbolic computation systems and the many-body problem. International Scientific Conference "Computer Algebra and its Application to Physics / CAAP-2001", July 2001, Dubna, Russia.

33.   Prokopenya A.N. Stability Investigation of the Exact Symmetrical Solutions of the Plane Newton's Many-Body Problem. Mathematica Developer Conference, October 11-13, 2001, Champaign, USA.

34.   Prokopenya A.N. Linear stability of the exact symmetrical solutions in the Newtonian gravitational (N+1)-body problem, The Third Workshop "Mathematica System in Teaching and Research", September 5-7, 2001, Siedlce, Poland.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

Zatrudnienie

 

Wykształcenie

 

Doświadczenie międzynarodowe